streda 11. novembra 2015

Dom na kopci

A niekde na konci každej nenávisti,
žiari Ti svetlo okrášlené lístim,
do hrobu čo končí Ti bolesť,
čo končí všetko, čo nedá sa zniesť.

A v nasledovnej noci žiari Ti lúč,
na dom na kopci a na jeho kľúč,
Kde živý žijúci životom živo žijú,
a ver, že zakaždým si víno pijú.

A predsa chcú len zabíjať,
či už len vínom čo chcú popíjať,
No ich deťom sa celkom darí,
keď predsa len každé sa zdraví.

A možno koniec koncov sme všetci šialený,
či už ako Boží dar, a či sme skôr zranený,
Myslieť si že spasí ťa svetlo z lístia,
z hrobu čo ti spomienky a bolesti istia...

Ale ja predsa strach nemám,
lebo predsa len zapáliť sa nedám,
iba len potichu splyniem zo stenami,
medzi smrťou, bolesťou a inými ženami.

V tom osvetlenom dome na kopci,
žijú mŕtvy, násilný, a zbitý vlci,
a iba nesú len smrť z nenávisti,
popíjajú schovaný v dome z lístí.

Schovajte si doma deti v bezpečí,
nech predsa u Vás nik nekričí,
bez peňazí a zdravého rozumu,
pozrieš s nimi z vína do rumu...


štvrtok 29. októbra 2015

Niet prvého želania človeka pod hviezdou...

Keď srdce sa ti dotkne hviezd,
cez závoje farieb a sľubov,
pieseň Ti znie z vtáčích hniezd,
a ty sa nechávaš unášať hudbou.

A zbadáš ako stojí ten pomník sám,
obelisk pochýb zmizne ti v povetrí,
tak všetky smútky už zdobí len rám,
a už nemáš žiadne fľaky sĺz na svetri.

Deň za dňom umieraš pre rána,
čakaním na žblnkot ranného potoka,
milujúc moment kde nie je len hana,
ti voda nádeje vleje sa do oka.

A piesok v hodinách sa lepí na steny,
od krásy odvahy a z chvíli nehy,
a každý dych je sťa darom zmeny,
a v duši sa plavíš a spoznávaš brehy.

A koľko očí sa už zazrelo na hviezdy?
S nádejou na duši či z bolesti rán?
Kto prvý vytrhol si srdce z biedy?
Niet pocitu, ktorý si zažil len ty sám.

Keď tápeš sa v tme bez svetla mesiaca,
alebo dotýkaš sa prstami slnečných lúčov,
len tvoja myseľ ti môže šťastie odvracať,
a tak pamätaj, do srdca vedie len zopár kľúčov.


pondelok 19. októbra 2015

Láska v Zime

Nesiem si stále ten istý kríž,
je ľahké sa tváriť, že chceš ďalej ísť,
a nechať sa srdcom do diaľok niesť,
pričom cez tmu sa chceš nechať viesť.

V bezpečí v tých svojich stien,
zapieram každé z tých tvojich mien,
a sledujem ako sa plány rozvinú,
len aby som si neniesol vinu.

Len zo všetkých mien viem jediné,
že túžim po tvojom dotyku nevinne.
A len zavrieť oči s pocitom lásky,
len s tebou chcem kresliť milostné obrázky.

Stačí len dotyk a srdce nás povedie,
inak nenájdem tu silu dať ti to znamenie,
lebo v rukách máš moju bolesť a strach,
a možnosť že zmeníš mi nádej v prach.

Ale teraz keď viem o dotyku tvojich rúk,
len chvíľa bez nich je plná mi múk,
a veruže táto zima ešte tak chladná nebola,
že by ti predo mnou padla záverečná opona.

Len s Tebou po mojom boku.
so srdcom na rukáve a v slzou v oku,
sme si prešli tŕňami času a našich  krás,
a preto si vezmi všetok svoj čas.

... lebo hoci len na chvíľu sa zamračíš, vedz, že mňa nikdy nestratíš...pondelok 14. septembra 2015

Konštanty a premenné, princípy a bázy...

Keď nám  ruže kvitnú v tŕňoch,
tak namiesto hviezd padá obloha,
no ruže nevzídené za lúču v splnoch,
čo zamat spomienok, to tela okova.

A čo majú víly z týchto hviezd,
pre ktoré slzy riek sa neplačú,
nuž ako matky prázdnych hniezd,
sa im z hliny predsa perly nehádžu.

V očiach mať svety, ktoré sú za slnkom,
z tých divokých rán poľných vrabcov,
hľadáme kytice priamo pod oknom,
ozobané knihy nebeských dravcov.

Za dymu sviec pálených v noci,
je ich vôňa len listom strateným,
na tvári úsmev a v duši "hoci",
je každé stretnutie jarným zletením.

V pohári krv, či víno, či prach,
každému z lebky osudu po práve,
však znova sú sojky vo svojich hrách,
a večerné sonety končia pri káve.

No keď začne Vám horieť nebo nad hlavou,
tak namiesto hviezd padne Vám temnota,
lebo niet nádeje tam, kde srdce je s obavou,
nezazrieš splnené želania, kde vládne slepota.

Keď horí ti duša a oči ju hasia,
a netušíš kam ťa osvetlí tvoj duch,
tak lupene ruží o slovo sa hlásia,
len aby ste sa nestali pánmi múch.

Či je to cesta bez zmyslov a plánov,
a či je to pohľad za poslednou vranou
pamätaj, že ráno vždy začína mletou kávou,
tak ako aj končí kniha poslednou stranou.


utorok 8. septembra 2015

Princezná z Oceľovej hrabby

Sedela princezná v lupeňoch kvetov,
myšlienka za myšlienkou veje jej s vervou,
sedela princezná a nad ňou baldachýn,
každé jej tajomstvo sýkorka zatají.

Na konci leta víta nový rok s úzkosťou,
pretože verila že prekoná hradbu blízkosťou,
avšak tá princezná je paňou oceľovej masky,
zlomená ruža túžiaca po vode s tvárou krásky.

Keď vyšla na balkón v poryve lúčov,
zabudla kde dala srdce od toľkých kľúčov,
a tak jej vietor vlasy hladí slzou z oka,
dúfajúc v budúcnosť, v útek od svojho soka.

Sokom jej je minulosť a budúcnosť vo hviezdach,
vo vnútri nepokoj, lebo to srdce ju dobiedza,
verí však veciam, o ktorých sa mlčí,
hoci telo má vrabčie, jej duch je vlčí.

Chystala cestu, zbalila aj za princa,
kalichy, čaše či mosadzná kanvica,
no ako tak hľadí v diaľav z výšky,
bolí ju pocit, že jej život je líškin.

Zo strachom v očiach sa bojí cesty,
či všetko do listu na rozlúčku zmestí,
či tam kam chce ísť, či ju čaká jej archa,
no ona chce ísť, nech hocaká je ťarcha.

A tak z jemnosti rúk chytá si hrdlo,
jej závoj strachu však motýľ strhol,
nesúc jej ružu z tej záhrady života,
kvôli jej plánom, chradla jej ochota.

"Bolesť je bránou času skúsených,
prepáč mi milá, s tebou sa nežení,
a viem že to bolí, že ťa to trhá,
no pamätaj, kdekoľvek si, čaká ťa myrha."

"Prejde ešte čas, dokiaľ to pochopíš,
hoci máš bolesť, niektoré veci nezmeníš,"
A tak princezná z oceľovej hradby,
odčíta z plánu straty a sadzby.

No verí, že keď príde čas ísť,
všetku jej minulosť bude niesť iba list,
a konečne slobodná a plná nádeje,
ju za krajším zajtrajškom život odveje.

Posledným nádychom v jesennú noc,
s úsmevom na tvári čo nekričí o pomoc,
zaťala päste v sile jej vlčieho ducha,
aby sa stala kráľovnou, a nebude už tá druhá.


štvrtok 2. júla 2015

Zazvonil zvonec...

V očiach mladosť tvojej tváre,
keď zavriem oči v spomienkach,
spomínam ako stojaci v dave,
sa mi myseľ vznáša vo hviezdach.

Spomínam na svetlá lampiónov,
a pod balkónom sa hýri bál,
a hoci si jedna hviezda z miliónov,
dobyl si mi srdce a stal si sa kráľ.

A prvé slová ako od Romea ozvena,
hoci som Júliou nikdy nechcela byť,
padli nám konfety a hudba zaznela,
vtedy som vedela, že chcem s tebou žiť.

A preto som na schodoch plakala,
prosiac ťa o to čoho sa bál môj otec,
zobral si ma za ruky a sudička náš odviala,
zaznel polnočný zvonec a chceli sme utiecť.

Spomínam na časy keď šla som do záhrady,
jedine miesto kde sme nemali masky,
a tak žiť v dvoch svetoch, nás dvoch a záhady,
držiac sa za ruky v záhradách lásky.

Nevediac o citoch neverila som že sa objavíš,
bála som sa lásky, neveriac na vzťahy,
a zakaždým keď sa bojím ty ma zastavíš,
a dáš vždy trocha z tvojej odvahy.

A vo chvíli keď už som nechcela čakať,
                                         kľakol si si na koleno a donútil ma nádherne plakať...

"Zober si ma Júlia, nemusíš byť sama,
a to je jediné čo pretrvá ráno,
rozprával som s otcom a  môže byť svadba,
a jediné čo stačí je len tvoje áno."


streda 6. mája 2015

Či prelomí sa kruh...

Sú už takí, v tom onom jase
ktorých tváre nám už chýbajú,
a keď zakončíš tu svoju báseň,
pridáš sa k hviezdam, ktoré jagajú?

Či prelomí sa raz kruh?
Stále dokola, stále dokola,
Či môj domov ako duch,
schováva obloha, schováva obloha.

A v tých sladkých detských dňoch,
ti rozprávali o divotvornom pocite.
Mysliac toho, ktorý umieral v tŕňoch,
s ním teraz spočívajú v jeho súcite.

A tak prelomí sa kruh?
Čo ide dokola a dokola.
A či môj domov ako duch,
schováva obloha... tá modrá obloha.

Pamätáš si na kostolné rýmy,
ktoré si spieval detským hlasom,
a či tieto si v srdci nesieš hymny,
alebo si sa zvábil pozemským ohlasom?

A tak prelomí sa kruh?
Čo ide dokola a dokola,
a či môj domov ako duch,
schováva obloha... tá modrá obloha.

Spomínaš na šťastné stretnutia,
okolo ohňa, pred mnohými rokmi,
a myslíš na tie slzavé odlúčenia,
keď ťa zanechali s tvojimi mukami.

Či sa prelomí raz kruh?
Čo ide dokola a dokola,
a či môj domov ako duch,
schováva obloha... tá modrá obloha.

Jedno po jednom, stoličky osameli,
jeden po jednom, každý nás opustil,
A tak po čase rodinu  rozdelili.
Či bude raz celou, nik už netuší.

A tak prelomí sa kruh?
Čo ide dokola a dokola,
a či môj domov ako duch,
schováva obloha... tá modrá obloha.


utorok 31. marca 2015

Chyby

... a je to akoby milión malých hviezd napísalo na nebi tvoje meno...

Tak to som ja, tak ako stojím,
som večný rojko a tmy sa bojím,
určite si si všimol, že nemám manikúru.

A toto som ja, s telom ako chlap,
nie som opálena a v duši som svrab,
nikdy som nič nedokončila,
hoc jazdím rýchlo, všade som posledná.
Porušujem pravidlá a milujem to,
telo mám oblé, a slová mám debila,
nechápem veciam a ľutujem to.

... A ty všetky moje chyby vidíš,
                          a napriek tomu nechápem, prečo ma  ľúbiš...

...a tadiaľto chodím so sklonenou hlavou,
sem tam s úsmevom,  či so zvrásnenou tvárou,
podľa toho či je dnes ku mne život krutý.
A takto idem svojou cestou,
míňam peniaze na veci hoc nemám splatené účty.
Moja pleť nie je čistá,
stále som si neistá,
pretože mám strach, ktorý sa snažím prekonať.
Moje pravdy nie sú presné,
všetky džíny sú mi tesné,
a vždy keď zbesniem, tak sa vrhnem do bitky a zdrhnem.

 ... všetky moje chyby vidíš,
                      a ty i tak ma stále ľúbiš...

A aj keď hreším, tak nikde nikdy nezapadnem,
pretože si každý už robí zo mňa srandu, všetci ma majú za handru,
Nesprávam sa na svoj vek, nevidel si ešte takú babu?
Nazvi to fáza, pre každého som tabu.
Nerobím tak ako mi kážu, nik nie je v tom práve,
lebo ja nosím srdce na svojom rukáve.

 ... a ty všetky moje chyby zbožňuješ,
                 a ja stále nechápem, prečo ma miluješ...

A tak toto som ja,
urob si teda fotku mojich rúk,
a určite si si všimol, že nemám na nechtoch ani lak...
pondelok 30. marca 2015

Spoveď šedej eminencie

Boli raz ľudia, ktorý mi dali zeme, na ktorých som hniezdil,
avšak keď spínali ruky k nebesám, rýchlo zabudli, že to moje sú hviezdy.

A tak noc im bude temnou, keď im skončí ten objavený deň,
no skôr ma trápi či aj mesiac bude svietiť preň?

Raz každému istotne zhorí nebo nad hlavou, je to tak, povedzme si,
no nezabudnite, že padne Vám iba  temnota, keď ste dovtedy na ňom nenašli svoje hviezdy.

Rozprával by som , čo viem a nesmiem vysloviť,
vedomosti, ktoré sa prehliadajú a rozumom sa nedajú osvojiť,
vedomosti, ktoré podlomia aspoň jednu vec, ktorá Vám je drahá,
slovami maľovať obrazy o druhých, pričom nevedia, o čom je ich snaha.

Zo strachu sú kameňom so stuhou na očiach,
snažiac sa pochopiť sa zľaknú a znivočia.

Niektorý vidia chaos ako rebrík, iný ako strop abstraktných fresiek,
no skutočnosť je taká, že to je len tancom stúh a masiek.

A tak koniec koncov, drak je len snom hada o lietaní, ktorý mu zhorí,
pretože po pýche prichádza pád, pretože všetko je z vody.

Či pot, či slzy, všetko sa cení,
život byť riekou, ktorá sa mení.

nedeľa 29. marca 2015

Cez okná katedrál

V slnečných lúčoch držím ťa v objatí,
a nie je to sen, lež láskou sme dojatý,
lupene vejú pod klenbou z baroka,
no a ty jediný si mi padol do oka.

Stuhy holubíc čo hlásia nám slávu,
nesú nám víťazstvo a tebe správu,
že jediné čo chcem v živote mať,
je túžiť, je žiť a veľmi ťa milovať.

Tie nebeské lúče hrejú ti tvár anjela,
si ozdobou fresky od majstra Micheallangela,
tie tvoje vlasy ti vejú s vôňou ľalie,
verím že sním, že si dar od Panny Márie.

Pery mám skrehnuté od toľkej krásy,
že nevnímam kríže pre naše spásy,
a pohľadom do očí, bože, tak krásnych,
len myšlienka s tebou je ako žiť v básni.

Naše pohľady pod krížom Pána,
nám sľubujú krásu zajtrajšieho rána,
a v žiari ohňa nedeľných svieci,
mi zranené srdce potichu liečiš.

Ten trepot krídel keď zazvonia zvony,
a bozkom pred chorálom sa osud nám zrodí,
znamenie nebies s anjelskou oporou,
srdcom je láska najväčšou potvorou.

 Liečivý dotyk tých tvojich rúk,
mi naplnil život a zbavil ma múk,
a za nádherného vánku lupeňov,
chrániť ťa chcem od rán kameňov.

Možno že často ťa láskou volám,
a možno že niekedy upadám k modlám,
a to len preto že chýbať ti viem,
dúfam že tušíš ako ťa milujem.

sobota 28. marca 2015

Veľká cesta z malého mesta

Stretol som dievča uprostred noci,
okrem mesiaca a hviezd jej žiarili oči,
a samotná v smútku zvierala dve dýky,
plná tajomstiev a nádeje bola zbavená pýchy.

Vravela tajomstvá, ktoré nevidel svet,
ostala poslednou, iných už niet,
hudla mi tajomstvá o budúcej ceste,
akoby tri dýky mi prebodli srdce.

Zaviedla ma potom za svojou matkou,
bohatou, spanilou, bývalou šľapkou,
dala mi rady, ktoré si nik necení,
no avšak tím čo chápu, kov na zlato premení.

A tak som spovedal jej dievča pod alejou,
oči mala krásne sťa z lupeních závejov,
a v tichosti a vánku a cinkotu čiaš,
sme spravili si domov, ktorý bol náš.

Avšak osud nám poprial a hviezdy sa zasmiali,
zbytočne nám mince vo fontáne cengali,
keď osud sa zahrá s tou tvojou nádejou,
predsa sa musíš poddať vôli anjelov.

Som iba prútikár, to ma len živý,
dve prúty v rukách čo konajú divy,
no niekedy sa musí človek len smiať,
lebo nevie čo chce v živote mať.

Bola to možnosť ukázať slnku,
že patrím pod nebesia, na moria v člnku,
lákavá možnosť čo zmizne sťa hmla,
hádam tá cesta nebude dlhá.

A tak tri prúty mi robili stráž,
keď som v diaľke nabíjal ráž,
a s čakaním v diaľke som ticho sledoval,
ten nečakaný staromestský festival,

Vstúpil som  doprostred námestia palisád,
srdce ma bolí, že to nechcem opísať,
spomedzi všetkých čo rád som mal,
musel som sa biť, len som sa obraňoval.

A neskôr v hospici, keď zotavil ma čas,
zbadal som dievča bez dýk, no ruky dvoch čiaš,
a keď sme si vínom ovlažili ťažké pery,
povedala: "Opusť temnotu, každý ti verí."

A tak som na začiatku, tam kde som bol,
no bez záhadného pocitu a tiež žiaden bôľ,
možno som si myslel, že viem kam mám ísť,
no až teraz som si istý, že tu som mal prísť.

A tak som začal budovať svoj hrad,
stavať si život snáď už posledný krát,
na obraz kráľovstva z ktorého je domov,
bez toho dievčaťa, zdivelo z honov.

A tak cesta mi nekončí, to je len začiatok,
opúšťam stromy a ulice z pamiatok,
a tak ako som zistil, že kde mám prísť,
je pre mňa najvyšší čas, musím už ísť.

... a dúfam, že sa teší na naše stretnutie...
                        ... lebo tentokrát mi šťastie už neujde...


piatok 13. marca 2015

Entente Cordiale


...Pamätám si ako som ťa prvý krát videl. Naše oči sa zomkli v pohľade cez tu priepasť, ktorá delila naše životy. Boli sme si navzájom cudzincami. Bolo to tak dávno, že si to už ani neviem predstaviť, nie to ešte spomenúť...

... Pamätám si ako som s tebou prvýkrát bojoval. Cesty nášho Otca boli ťažké, ale on bol skvelým učiteľom. Jeho vedomosti o umení a literatúre, o zbraniach a vojne... boli neporovnateľné. Nikto sa mu nikdy nevyrovnal. Bolo pre nás ťažké, keď nás opustil...

... Ale naučili sme sa mnoho...vďaka nemu sme sa boli schopný sami ubrániť. Pamätám si tvoju sestru, obidvaja ste bojovali a ja som sa vtedy s vami ani nemohol rovnať. Vtipné, ako to všetko skončilo... Bola mi väčšou rodinou, než len kedykoľvek tebe mohla byť. Rád si o nej myslím, že by bola na mňa hrdá.

... Pamätám si ako sme spolu bojovali proti ním. Pamätám si tu spoluprácu... ten adrenalín... to napätie, ktoré sa dalo krájať keď sme bojovali... bok po boku... avšak... nedalo sa to vôbec porovnať s tým, keď som bojoval proti tebe.

 ... a ako!... len ako!... sme voči sebe bojovali!... od jari do zimy a tie roky plynuli... sledovali sme, ako sa štyri svety ukuli v krvi a v ohni...

...Tiež si spomínam na tvojich súrodencov... váš vzťah... ak by som mal povedať... bol tak trochu... komplikovaný... možno preto, som si nevšimol, keď si sa oslobodil z reťazí...

...Takisto ako ja som si nevšimol tvoje zoslanie z neba... menili sme sa... ty a ja...

... ale naša rivalita bola silná... možno až príliš silná...

...Vlastnili sme všetko, od útrob až po nebesá... naša vláda bola nepopierateľná... Vládli sme svetu, len ty a ja... ale časy sa zmenili...

...Spomínam si ako padali anjeli... nuž... nie každý prijal tú zmenu tak dobre ako my... Boli to temné časy, ale naša rivalita nás udržala silných, udržala naše spojenectvo a preto vtedy, v tých vojnách sa vytvorilo medzi nami priateľstvo...

... A odvtedy, keď čoraz väčšia temnota prichádzala každým ďalším dňom... sme nikdy nestratili nádej. A za malej pomoci našich priateľov...

... sme zvíťazili...

...Od mrazivých vrcholkov neba až po horúce priekopy pekla... sme spolu bojovali...

... A pritom spolu sme dosiahli nespočetne veľa úžasných vecí... A tak, ako sa svet mení, viem, že len jedná vec ostane nezmenenou... Budúcnosť nie je až tak temná, keď jej čelím s tebou...

... môj nepriateľ...

... môj rival...

... môj sused...

... môj spojenec...

... môj priateľ...pondelok 16. februára 2015

In vivo de Salve, in vitro Magna

Pri svetle sviec sa budí mi noc,
a z vánku zimy počúvam jej hlas,
snáď bázlive idey, no trúfale hoc,
mi rastú na poliach sťa čierny klas.

Hadovi hadom aj cez tie slzy,
smola sa parí z tých mojich rán,
množstvo krížov, to nás len mrzí,
a z Tvojich pút mi je mračno vrán.

Očami pozerať na východ hôr,
ktoré bytím bývajú vo svete hviezd,
životom viať, perami cítiaci duše mor,
striedať si miesta, z hniezda do hniezd.

Čiernu tu odbíja svätený zvon,
a z mrákoty mrakov len tiaha jest,
síce sa budím, čo duša, to hon,
bojí sa srdce, nevie sa zniesť.

Ak je to na poliach, to šeredné ticho,
čo pokoj mi na duši tak blažene ukojí,
Danteho ruka siahjúc na roj sýkor,
mi ukáže vína sĺnc a duch sa ukojí.

To nie je smútok, lež nádej sa zbudila,
že radosť ju čaká na ceste Ravenskej,
nastal už čas i odbila hodina,
povstaly šepotami zo školy Bádenskej.

Vo vetre  víchor ako v slnka lúč,
jagá sa na studni malebný nov,
ktorý však hľadal ten stratený kľúč,
je budený triaškou z hukotu sov.

A hoc mi je pokoj no zároveň nekľud,
stálosť je výsadou tých vecí z vágna,
nie všetko krásna je Ti len prelud,
A preto ...
               ... In vivo de salve, in vitro Magna...nedeľa 11. januára 2015

Z hviezd... a púšť

Nastal mi koniec tých snových dní,
v závoji spomienok, zo srdca spúšť,
odovzdávam hviezdam svoje sny,
a miesto krásneho lesa som uzrel púšť...

Avšak plamene čo spálili posledné perie,
mi zanechali v srdci tŕň, ktorý mi klíči,
a hoci z mojej slabosti strach sa derie,
dúfal som, že jeho plod mi bolesť zničí...

Čo by som dal za krásny život bez lásky?
bez bolesti, bez rán, vždy opojený myrhou,
no nemať tie spomienky, nemať tie otázky...
aj tak som životom stratenou ľadovou kryhou.

Plameň už dohorel, a vidím len prach,
a nepočujem tie šepoty zo sŕdc druhých,
nastal mi čas, keď spomienky zarastie mach,
a nikdy už nepôjdem na hrb zosnulých...

Podstata lásky mi spočívala v tom,
že v cudzom človeku sa nachádza domov,
a čo z dobra, ktoré doznie sťa hrom,
keď svoj domov som našiel v samote stromov.

Z chladných krajov do horúcich pláni,
vypúšťam svoju dušu na cestu životom,
len živý môže žiť, hoc životu sa bráni,
nesiem si nádej nad hasnúcim popolom...

A vidím oheň...