piatok 7. novembra 2014

Medzi riadkami je počuť šepot srdca...

Niekedy človek stojí nad otázkou,
či nechať odísť je tou najväčšou láskou.

A pritom démoni v mojej hlavy vždy to vraveli,
že, koniec koncov, o teba prídem...

... A koľkokrát som zvliekol svoje kože?
Toľkokrát, že sa už cítim ako had.
Cintorín musí byť plný tých ľudí,
ktorými som bol, a pritom každý z nich ťa mal rád...

Chýba mi všetko.
A nič.
Zároveň.

Ľúbim ťa,
až dokiaľ sa nestaneš len slovami
a príbehmi, básňami a snami...
                ... a nejednou knihou o východe slnka, nádeji a drakoch...
      ...jedna ruža s mnohými menami...

... A nechcem mať pokoj.

Chcem naspäť tie neskoré noci,
chcem mať čierne kruhy a vpadnuté oči,
chcem žiarivé hviezdy, lásku a
hnev, city a bolesti.

      ...chcem sa znova stretnúť
                                  s tebou na rázcestí...

... tak ako prvý krát...

Chcem vdýchnuť život...
a vydýchnuť báseň...

... a aj tak, koniec koncov, sme len hviezdny prach,
čo prekrížil smery nebeských dráh.

      ...Osamelý, s túžbou sa k niekomu pritúliť...

... a v mojich snoch,
vždy nájdem si cestu.
... späť k tebe.

                                                                ...konečne zažiť tú báseň o nás dvoch...štvrtok 6. novembra 2014

Ontoleia

Závoj zo zamatu dopísal osnovy,
divadlo skončilo, zatiahli opony,
keď z kadila unikal posledný tymián,
na zem dopadol strhaný safián...

Slnko a mesiac si tancujú valčík,
pod stĺpmi nebies, čo držia nám deň,
však rodia tie noty pre husľový sláčik,
ktorý Ti kúzlil nádherný sen.

Vietor či dych? Ba hanblivý šepot,
čo do srdca vdýchol ten plameň,
a už za čistinou sĺz nepočuť cupot,
len to tajomné a temné Amen.

Čo ostalo z piesne je tanec labutí,
a more horkosti čo skolilo hať,
tak zaspalo srdce, ktoré nik nebudí,
a temnota čaká, že kedy si ho vziať...

Konečne končí homília dvoch časov,
ktorá sa vinula ako stuha vo víne,
vejúca nad poslednými perlami z vlasov,
je nádejou pre anjela zomierajúceho v zime...